Veilig werken. Op kantoor en in de winkel 

Bouwbedrijf De Graaf verzorgt al een groot aantal jaren voor preventieve maatregelen voor veilig wonen. Ons bedrijf is gecertificeerd voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Inmiddels worden wij door vele bedrijven ingezet om ook op kantoor en in winkels voor preventieve maatregelen te zorgen. Dit loopt uiteen tot het optimaliseren van de verlichting in en rond het kantoorgebouw of de winkel. Maar ook tot het aanbrengen van nieuw of extra hang- en sluitwerk. Vaak genoeg eenvoudige maatregelen om het veiligheidsgevoel van u als ondernemer, maar ook dat van uw personeel te verhogen. Naast deze eenvoudige oplossingen bieden wij ook uitgebreide preventieve bouwwerkzaamheden. U kunt hierbij denken aan extra beveiligingsoplossingen zoals een cameranetwerk, brandwerende deuren of eventueel speciaal glas voor uw kantoorpand of winkel. 

De beste oplossing is om samen met één van onze specialisten een wandeling te maken in en rond uw bedrijfspand of winkel. Tijdens deze wandeling komt onze bouwexpert al met adviezen en oplossingen. Bouwbedrijf De Graaf helpt u echt om het veiligheidsgevoel te verhogen. 

Bouwbedrijf de Graaf - Utiliteitsbouw Veilig werken

Bouwkundig adviseur voor zakelijk onroerend goed 

Nieuwe gevelbekleding, een totale renovatie of stapsgewijs het bedrijfsonroerend goed optimaliseren. Alles hangt af van de wensen en het budget. Bouwbedrijf De Graaf is als bouwkundig adviseur in staat om samen met u als verantwoordelijke voor het beheer van zakelijk onroerend goed een inventarisatie te maken van de (ver)bouwmogelijkheden. Belangrijke vragen als nieuwbouw, herbouw of renovatie komen uitgebreid aan bod. 

Alvorens over te gaan naar een bouwkundig advies, zal Bouwbedrijf De Graaf een inspectie uitvoeren naar de kwaliteit van het huidige onroerend goed. Op basis van de uitkomsten van de inspectie alsmede een inventarisatie van de wensen voor het onroerend goed komen wij met een bouwkundig advies. Indien nodig betrekken wij overige deskundigen om tot een sluitend advies te komen. 

Met een bouwkundig advies van Bouwbedrijf De Graaf verzekert u zich van een gedegen vooronderzoek alvorens over te gaan tot de volgende stap in het proces van nieuwbouw, herbouw of renovatie van zakelijk onroerend goed. 

 

 

Bouwbedrijf de Graaf - Utiliteitsbouw Bouwkundig advies

Onafhankelijke inspectie van onroerend goed 

Bouwbedrijf De Graaf treedt op als onafhankelijk expert als het gaat om de inspectie van de huidige staat van zakelijke onroerend goed of het inspecteren van (recent uitgevoerde) bouwwerkzaamheden door derden.

Naast een totaalinspectie van de staat van een pand, worden onze inspecties ook ingezet voor het controleren van op dit moment uitgevoerde (ver)bouwwerkzaamheden. Samen met de opzichter kunnen wij geheel onafhankelijk voor alle partijen de (ver)bouwwerkzaamheden in beeld brengen. Dit leidt er toe dat tijdens de bouw er gericht gestuurd kan worden in kwaliteit. Daarnaast zijn onze inspecties ook inzetbaar bij opgeleverde (ver)bouwwerken. Dit om een extra zekerheid in te bouwen of gerealiseerde bouwwerken overeenkomen met de plannen en gemaakte afspraken tussen verschillende partijen. 

Bouwbedrijf de Graaf - Utiliteitsbouw Inspectie