Wat verstaan wij onder 'Groen Ondernemen'?

Als Bouwbedrijf De Graaf verstaan wij onder 'groen ondernemen' het als bedrijf houden aan duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen en onze opdrachtgevers ook alternatieven laten zien naast de traditionele bouwwerkzaamheden. 

Binnen ons bedrijf houden wij nadrukkelijk rekening met groen ondernemen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een efficient inkoopbeleid. Zo richt Bouwbedrijf De Graaf zich op een verantwoorde keuze van materialen. Daarnaast zorgen wij voor elke opdracht voor een effectieve levering, zodat er geen onnodige restmaterialen over blijven. Op een ander vlak richten wij ons ook op meer digitaal werken, waardoor ook op kleine schaal intern aandacht is voor groen ondernemen. 

Binnen onze adviezen aan potentiele opdrachtgevers wijzen wij ook op alternatieve bouwmethoden en mogelijkheden om als particulier of zakelijke opdrachtgever duurzamer om te gaan met onroerend goed. Wij zijn actief betrokken bij Platform31, een initiatief om groen bouwen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen binnen ons netwerk. Voor onze opdrachtgevers betekent dit dat er een gedegen advies voorhanden is om ook aandacht te hebben voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen bij het gebruik van water, gas en electra. Zo plaatsen wij met grote regelmaat energie- en kostenbesparende CV-ketels en zonnecollectoren / panelen. Allemaal voorbeelden dat Bouwbedrijf De Graaf actief is binnen het groen ondernemen. duurzaam bouwen en energiebesparende oplossingen. 

Bouwbedrijf de Graaf - Groen ondernemen

Gebruik de zon. En onze oplossingen 

Bouwbedrijf De Graaf helpt u om de zon te gebruiken. Wellicht bent u zich aan het oriënteren of heeft u totaal nog niet gedacht aan oplossingen om de zon te gebruiken voor energiebesparende oplossingen. Wij helpen u om maatwerk te leveren in kostenbesparende oplossingen. Minder hoge energienota's en ook nog eens zelf verdienen aan energie. 

Inmiddels hebben wij een ruimte ervaring met het werken met zogenaamde zonnecollectoren / zonnepanelen. Wij installeren deze oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven. Tegenwoordig is er een enorm assortiment aan zonnecollectoren / zonnepanelen. Zowel in prijs, maar ook in kwaliteit en formaten. De keuze is vaak niet eenvoudig. Ook speelt bijvoorbeeld de oppervlakte waar een zonnecollector of zonnepaneel geplaatst moet worden een zeer grote rol. Niet elk dak is geschikt voor elk type zonnecollector of paneel. Bouwbedrijf De Graaf adviseert u niet alleen over de bouwkundige constructie van uw dak, maar ook welke zonnecollector of paneel geschikt is voor uw woning of bedrijfspand. 

Ons advies blijft niet alleen bij deze werkzaamheden. Ook kunnen wij u wijzen op eventuele subsidies welke voorhanden zijn bij de centrale of lokale overheid danwel andere organisaties die energiebesparende oplossingen stimuleren. Zo is per gemeente een eigen subidiebeleid van toepassing. Aangezien wij dagelijks bezig zijn met deze oplossingen, kunnen wij u bijstaan met advies hoe om te gaan met eventuele subsidiemogelijkheden. 

Bent u van plan om voorzieningen te trefffen voor het gebruik van een zonnecollector of panelen? Neem dan gerust eens contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Nieuwe CV ketel? Lees verder  

Is uw CV ketel aan vervanging toe? Dan is het zeer verstandig om eerst eens met ons contact op te nemen. Tegenwoordig draait het niet meer om enkel en alleen de CV ketel. De keuze van uw CV ketel is mede afhankelijk van waar de CV ketel wordt geplaatst en welke overige isolatiemaatregelen u heeft genomen in huis of uw bedrijfspand. Een CV ketel is tegenwoordig een multifunctioneel apparaat, die sterk wordt beënvloed door o.a. de kwaliteit van de isolatie en op welke plekken de CV ketel voor warmte moet zorgen. 

Zo is een nieuwe CV ketel ook te koppelen aan een zonnecollector of zelfs via een warmtewisselaar met een open haard. Het is verstandig om een expert van Bouwbedrijf de Graaf een voorinspectie uit te laten voeren. Samen met u wordt er een inventarisatie opgemaakt van de huidige kwaliteit van isolatie, het leidingwerk alsmede de ruimten welke verwarmd dienen te worden door de CV ketel. Op basis van deze inventarisatie kunnen wij een zeer goed en gedegen advies geven over de uiteindelijke keuze van de CV ketel, de eventuele plaatsing en aanvullende werkzaamheden. 

Een goed advies zorgt er voor dat uw CV ketel zeer effectief zal werken voor uw woning of bedrijfspand. Het zomaar plaatsen van een CV ketel is ernstig af te raden. De aanschaf van een nieuwe CV ketel is een kostbare aangelegenheid. Een goed advies is een absolute voorwaarde om de CV goed te laten functioneren. Op die manier kan de nieuwe CV ketel echt van grote positieve invloed zijn op uw energiekosten. 

Maak eens een afspraak om een voorinspectie uit te laten voeren door een expert van Bouwbedrijf De Graaf.